10 września, 2011

Został opublikowany plan (tymczasowy) 
- od 12 do 16 września 2011 r.